Uluslararası Para Fonu (IMF) Nedir? Kuruluşu, Amacı ve Görevleri Nelerdir?

IMF kelimesini birçok yerde görmüş ve duymuşsunuzdur. Genel olarak parayla ilgisi olan bir anlamı olduğunu da az çok çıkartmak mümkün. Çünkü genellikle borç alınmasıyla ya da IMF’ye olan borçların kapatılmasıyla ilgili haberlerde karşınıza çıkmıştır. IMF, International Monetary Fund olarak açılımı yapılan, uluslararası para fonunun İngilizce kısaltmasıdır. Birçok ülke IMF’den kredi almak ister çünkü bu durum diğer ülkelerin gözünde de güvenilirlik bakımından bir puan önde olması anlamına gelir.

IMF’den kredi alan ülke borç verilebilir konumuna gelmiş güvenilir bir ülkedir. Ancak IMF’den borç almak öyle her an yapılabilecek bir uygulama değildir. Ülkenin ödemede zorluk çektiği birçok ödeme bilançosu olması gerekir.

Ülke son derece zor durumdayken IMF’den borç isteyebilir. Ayrıca ülkenin borcunu geri ödeyebilecek kapasitede olması önemlidir. IMF kendini garantiye almadan ülkelere borç veremez.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nedir?

Uluslararası para fonu, uluslararası mali sisteminin düzenli işlemesini sağlayan önemli bir kuruluştur. Uluslararası alanda International Monetary Fund olarak bilinir. IMF şeklinde kısaltılarak gösterilir. IMF, ihtiyacı olan ve zor durumun son sınırında olan ülkelere kredi verir. Ancak bu her ülkeye kredi vereceği anlamına gelmez.

IMF’nin işleyişi; IMF’ye üye olan ülkeler için kota belirlemektir. Bu kotayı belirlerken ülkelerin yurt içi hasılası ve dış ticaretteki hacmi temel olarak alınır.

Uluslararası Para Fonu’nun Kuruluşu

IMF, 1945 yılında ABD’de kurulmuştur. Bretton Woods kasabasında kurulan IMF, 1947 yılında gerçek anlamda çalışmaya başlamıştır. Kuruluşunun amacı, uluslararası piyasada para işleyişini bir sisteme sokmak, belli bir düzen içinde ilerlemesini sağlamaktır. Ayrıca çeşitli şartlarla ihtiyacı olan ülkelere borç verir. Kuruluşunun, uluslararası alanlardaki ticaret, döviz ve parayla ilgili tüm konularda önemli olduğunu ve gerekli olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca bilinenin aksine IMF’nin verdiği krediler çok yüksek miktarlarda değildir ama yine de ülkeler IMF’den borç almak konusuna çok önem verirler. IMF’den kredi almak uluslararası arenada kredi notu kazanmak gibi bir durumdur ve ülkelerin diğer ülkelerden borç alabilmesi bakımından önemlidir.

Uluslararası Para Fonu’nun Görevleri Nelerdir?

 • Uluslararası mali düzenleri sağlamak için ödeme bilançosu açığı olan ülkelere kısa vadeli ve uzun vadeli kredi imkanı vermek.
 • Ülkelerin resmi kurumlara veya ticari bankalara borçlarını ödeyemediği durumlarda taraflar arasında ara buluculuk yapmak.
 • Ülkelerin kur politikalarını dikkatle takip etmek ve gözetlemek.
 • Ülkeleri dış ticaret politikalarını uygularken çeşitli yöntemlere özendirmek ve dış ticaretin artmasını sağlamak.
 • Ülkelerin ihtiyaç duyduğu teknik yardımları sağlamak.

Uluslararası Para Fonu Kredisi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

IMF kredileri temel şartlılık ilkesine diğer bir deyişle performans kıstasına dayanır. IMF kredi isteyen ülkelerden bazı şartları yerine getirmesini ister. Bu şartlar:

 • Ülkenin kamu giderlerini kısıtlayacak önlemler alması gerekir.
 • Ülke gelen vergilerin artış göstermesi için çeşitli uygulamalar sağlamalıdır.
 • Paraya olan talepte azalma olması sağlanmalıdır.
 • Ülkeye ait para biriminin değerinin düşürülmesi sağlanmalıdır

Uluslararası Para Fonu’nun Amaçları Nelerdir?

 • Uluslararası ticaretin dengeli şekilde gelişimine ve üye olan devletlerin en yüksek büyüme hızına ulaşmalarına imkan sağlamak.
 • Ödemeler sırasında oluşabilecek güçlüklerin dengesini kurmak ve çözümde yardımcı olmak.
 • Dış ticaret uygulamalarında önemli olan döviz kontrolünü sağlamak.
 • Milli para birimlerinin dolar ve altın türünden olan değerini tespit etmek ve fon tarafından tescil edilmesini sağlamak.
 • Üye olan ülkelerin, altın mukabilinde döviz alabilmeleri ve satabilmeleri, ülkelerin altın satmaları gibi konuları değerlendirmek.

Haberin Orjinali >>> Bilgihanem.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Post Navigation